Ubezpieczenie sprzętu służbowego #Zostańwdomu

Ubezpieczenie sprzętu będącego własnością firmy 

Obecna sytuacja spowodowała, że większość osób pracuje w ramach tzw. home office. W związku z tym, w zaciszu domowym, jesteśmy zmuszeni częściej niż dotychczas korzystać ze sprzętu firmowego. Ubezpieczenie sprzętu służbowego jest możliwe!

Mając na względzie wzmożoną pracę zdalną, przypominamy, że w zakresie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń pozakomunikacyjnych ERGO 7, obejmujemy ochroną również mienie, które zostało Ubezpieczonemu wypożyczone, użyczone przez pracodawcę lub inną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, m.in.:

Ubezpieczenie laptopa firmowego

  1. a) od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem w ramach ubezpieczenia Mienia (w każdym wariancie) – odpowiedzialność obejmuje rzeczy osobiste, m.in. telefon komórkowy lub przenośny sprzęt komputerowy czasowo znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczonego,

 

  1. b) w ramach ubezpieczenia Bagaż:

 

  • od rabunku – w przypadku sprawowania bezpośredniej opieki nad mieniem Ubezpieczonego lub jego bliskich;

 

  • ubezpieczenie od wandalizmu, zdarzeń losowych, pożaru – w przypadku przewożenia telefonu lub sprzętu komputerowego wewnątrz pojazdu lub w bagażniku zewnętrznym;

 

  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem – m.in. w przypadku pozostawienia telefonu lub sprzętu w zamkniętym schowku pojazdu lub w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu.

 

 

Dodatkowo w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu (np. telefon, sprzęt komputerowy). Przykładem mogą być szkody wyrządzone w związku z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego (tzw. błąd w nadzorze) lub wykonaniem innej czynności życia prywatnego.

 Ubezpieczenie mienia służbowego w ramach istniejącej polisy na mieszkanie

Ponadto oprócz powyższego zakresu, prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na zapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Ogólne warunki ubezpieczenia domu w ramach Ergo7 znajdują się tutaj

 

Jeśli chcą Państwo wykupić ubezpieczenie mieszkania lub domu a także w przypadku gdy chcą Państwo rozszerzyć istniejącą polisę zapraszamy do formularza kontaktowego wpisując w tytule Ubezpieczenie sprzętu służbowego

Ubezpieczenie sprzętu służbowego