Najlepsze ubezpieczenie od poważnych zachorowań Global Doctors

Gwarantujemy organizację i leczenie za granicą poważnych zachorowań:

 • dostęp do światowej klasy specjalistów i leczenia za granicą,
 • leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach,
 • ochronę uwzględniającą koszty podróży oraz pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą,
 • organizację i pokrycie kosztów świadczeń lub leczenia nawet do 2 000 000 euro

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ochroną mogą zostać objęte osoby, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 64 roku życia w przypadku dorosłych. Ponadto w przypadku dzieci, mogą one zostać objęte ochroną już od 3 miesiąca życia do 17 lat.

Ile to kosztuje?

 • Dostępne są następujące warianty ubezpieczenia:
  w pakiecie Ergo4 – wariant podstawowy :

Druga diagnoza oraz leczenie i opieka za granicą w razie wystąpienia nowotworu
Suma ubezpieczenia: 1 000 000 euro – składka 82 zł miesięcznie

 • w pakiecie Ergo4 – wariant rozszerzony:

Druga diagnoza oraz kompleksowe leczenie i opieka w razie wystąpienia jednego z pięciu poważnych zachorowań
Suma ubezpieczenia: 2 000 000 euro – składka 97 zł miesięcznie

 • w pakiecie Ergo4 dla dziecka

wariant podstawowy 39 zł miesięcznie

wariant rozszerzony 47 zł miesięcznie

 • Zawierając ubezpieczenie w ramach Grupy Otwartej rozszerzenie Best Doctors to koszt  98 zł miesięcznie

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą w przypadku wystąpienia poważnych stanów chorobowych obejmuje zachorowania :

 • nowotwór złośliwy, nowotwór nieinwazyjny lub rak in situ;
 • operacja naczyń wieńcowych (By-pass);
 • zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki serca;
 • zabiegu neurochirurgicznego;
 • przeszczepu od żywego dawcy narządów;
 • przeszczepu szpiku kostnego.

Kto będzie objęty karencją?

Karencja stosowana jest w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego i wynosi 90 lub 180 dni od daty rozpoczęcia ochrony i uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia

Jak działa Global Doctors? Najlepsze ubezpieczenie od poważnych zachorowań Global Doctors ?

W razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego ERGO Hestia, za pośrednictwem Global Doctors®, zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń:

InterConsultation™ (druga opinia medyczna)

 • udzielenia pomocy w zebraniu dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania raportu eksperta,
 • weryfikacji oceny histopatologicznej, a jeżeli zajdzie taka konieczność zalecenie wykonania ponownych badań, przetłumaczenia na język obcy zebranej dokumentacji medycznej,
 • przekazania przetłumaczonej dokumentacji medycznej do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu,
 • sporządzenia przez eksperta pisemnego raportu w języku polskim.

Jak działa najlepsze ubezpieczenie od poważnych zachorowań Global Doctors ?

W przypadku gdy raport eksperta wydany w ramach świadczenia, potwierdzi wystąpienie zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego, objętego zakresem ochrony i wskaże możliwość dalszego leczenia, ERGO Hestia za pośrednictwem Global Doctors® zapewnia organizację a także pokrycie kosztów następujących świadczeń:

 • wskazania Ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech klinikach poza granicami RP, w których dalsze leczenie i konieczna diagnostyka mogą być przeprowadzone,
 • leczenia za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego Ubezpieczonego,
 • podróży lub transportu medycznego Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy,
 • zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy, sprowadzenie zwłok Ubezpieczonego i/lub dawcy.

Po zakończeniu terapii w dalszym ciągu możesz liczyć na wsparcie i pomoc specjalistów w ramach usługi kontroli stanu zdrowia po zakończeniu leczenia.

KROK 1
Jeśli zdiagnozowano u Ciebie poważny stan chorobowy podlegający ochronie, skontaktuj się z ERGO Hestia. ERGO Hestia przekazuje Twoje zgłoszenie do zespołu medycznego Global Doctors®

KROK 2
Na podstawie zebranych informacji przygotujemy opis Twojego przypadku oraz zaproponujemy opiekę światowej klasy specjalistów.

KROK 3
Po szczegółowej analizie Twojego przypadku otrzymasz raport zawierający dane diagnostyczne oraz zalecenia dotyczące dalszej terapii (druga opinia medyczna).

KROK 4
Jeśli chcesz poddać się leczeniu za granicą, poinformuj nas o tym.

KROK 5
Zorganizujemy Twój pobyt za granicą – formalności, podróż oraz zakwaterowanie.

Do pobrania:

Najlepsze ubezpieczenie od poważnych zachorowań Global Doctors – Ogólne warunki ubezpieczenia Ergo4

Global Doctors

GlobaDoctors_vs_BestDoctors porównanie