Ubezpieczenie na życie na bank

Zaciągając kredyt na nieruchomość bank wymaga najczęściej ubezpieczenie na życie. Bardzo często banki oferują swoją ofertę. Warto jednak sprawdzić czy oferta banku będzie korzystna.

Ubezpieczenie zawierane przy okazji zaciągnięcia kredytu ma za zadanie chronić bank w przypadku śmierci kredytobiorcy ale również i rodzinę kredytobiorcy.

Czy ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe? 

Ubezpieczenie na życie zabezpiecza przede wszystkim kredytodawcę czyli bank ale należy również pamiętać, że rodzina kredytobiorcy również skorzysta z takiego zabezpieczenia. Zawarcie ubezpieczenia nie może jednak zostać wymuszone przez bank i uwarunkowane udzieleniem kredytu. Praktyka jednak bywa taka, że brak ubezpieczenia może spowodować odmowę kredytu lub też wyższe koszty kredytu.

Najczęściej klienci banku decydują się na zawarcie ubezpieczenia bezpośrednio w banku aby zminimalizować wszelkie formalności. Warto jednak sprawdzić koszty takiego ubezpieczenia oraz jego zakres. Pamiętać należy również aby polisa zawarta indywidualnie posiadała wpis o cesji na rzecz banku. W przeciwnym wypadku nawet najlepsze ubezpieczenie nie zostanie zaakceptowane przez bank.

Zakres ubezpieczenia na życie na bank

Ubezpieczenie co do wartości jest podyktowane przez wartość kredytu jednak mamy wpływ na zakres ubezpieczenia. Jeśli zaciągamy kredyt na przykład na kwotę 200 000 zł a wartość nieruchomości wynosi 250 000 zł bank może oczekiwać polisy na kwotę 200 000 zł na wypadek śmierci.

Ochrona kredytobiorcy lub jego rodziny powinna zawierać dużo szerszy zakres:Ergo4

  • śmierć niezależnie od przyczyny, (śmierć naturalna, w wyniku zachorowania czy też wypadku)
  • poważne zachorowanie (rak, zawał, choroby neurologiczne) ,
  • utratę zdolności do wykonywania pracy,

 

Pamiętajmy, że kredyt najczęściej jest na 10, 20 a nawet na 30 lat dlatego też ważne jest aby być zabezpieczonym na cały okres czasu. Zawierając indywidualne ubezpieczeniem możemy dowolnie komponować zakres polisy spełniając jednocześnie minimalny zakres ochrony wymagany przez bank. Szczegółowe warunki znajdują się pod linkiem OWU Ergo4

Ile kosztuje polisa na życie na bank?

 

Koszt ubezpieczenia na życie jest uzależniony od oczekiwanego zakresu ochrony, okresu ochrony, sumy ubezpieczenia ale również wykonywanego zawodu.

 

Oferty różnych ubezpieczycieli mogą mieć bardzo niską ceną. W praktyce jednak się okazuje, że spełniając warunki banku a także nasze wyobrażenia co do zakresu ochrony, może się okazać, że oferta przedstawiona przez bank nie będzie już tak atrakcyjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszym dla klienta rozwiązaniem zawsze będzie indywidualna polisa na życie, gdzie sami  możemy zdecydować o zakresie ochrony czy sumie ubezpieczenia. Dlatego też warto poświęcić trochę czasu na doprecyzowanie własnych oczekiwań wobec takiej ochrony.

Zapraszamy do kontaktu przy użyciu formularza.

 

Kluczem do długiego i zdrowego życia jest profilaktyka. Poniżej przedstawiamy plik z kalendarzem badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku.

 

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn.