Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie fotowoltaiką a także solarami wśród właścicieli nieruchomości. Coraz niższe ceny instalacji, coraz większa wydajność oraz dotacje powodują, że coraz więcej osób montuje instalacje w swoich domach. Ubezpieczając dom wiele osób pyta, ile kosztuje ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej lub solarnej od zdarzeń takich jak grad czy pożar a nawet kradzież.

To bardzo rozsądne podejście tym bardziej, że większość inwestycji finansowana jest kredytem, który wymaga pełnego ubezpieczenia i cesji na rzecz banku.

Cena ubezpieczenia takiej instalacji, podobnie jak cena ubezpieczenia domu jest uzależniona nie tylko od wartości ale przede wszystkim od zakresu ochrony jakiej oczekujemy. Instalacja fotowoltaiczna jest częścią instalacji domu dlatego też, nie ma możliwości ubezpieczenia wyłącznie samej fotowoltaiką gdyż jest ona składową wartości nieruchomości. Taka instalacja jest częścią całej instalacji domowej niezależnie od tego czy zamontowana jest na dachu domu, na ścianie garażu czy też jest wolnostojąca na posesji. W związku z tym, zawarcie ubezpieczenia nieruchomości, która obejmuje nieruchomość wraz ze wszelkimi instalacjami, należy uwzględnić wartość całkowitą instalacji fotowoltaicznej w wartości nieruchomości. Wartość ta to nie tylko wartość samych paneli ale również okablowania, elektroniki czy też usługi montażu wg ceny fakturowej. Oznacza to, że ubezpieczenie nieruchomości powinno zostać powiększone o całkowitą faktyczną wartość usługi wraz z materiałem bez odliczenia dotacji.

Ile kosztuje takie ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej?

To najczęściej zadawane pytanie przez klientów. Cena ubezpieczenia jest uzależniona od jej wartości a co za tym idzie od ilości paneli oraz osprzętu.

W skład instalacji a co za tym idzie ubezpieczenie obejmuje :

 • Panele fotowoltaiczne – są to elementy zbudowane z ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa to tak naprawdę półprzewodniki, w których pod wpływem promieni świetlnych zachodzi zjawisko przemieszczania się elektronów, co powoduje powstanie prądu. Im większa powierzchnia robocza paneli, tym większe natężenie prądu jesteśmy w stanie uzyskać,
 • Inwerter fotowoltaiczny – urządzenie, które odbiera prąd z paneli fotowoltaicznych i zmienia jego charakter ze stałego na zmienny,
 • Liczniki zużycia i produkcji energii – są to elementy, które informują, ile system wyprodukował energii oraz ile tej energii zostało zużyte. Jeżeli zużycie będzie niższe od produkcji, tą nadwyżkę można sprzedać do lokalnego zakładu energetycznego jak np. Tauron,
 • Okablowanie które łączy wszystkie wymienione elementy instalacji fotowoltaicznej,
 • Akumulator z regulatorem ładowania – inaczej nazywany baterią fotowoltaiczną,
 • Konstrukcja montażowa.

Czy moc jaką będzie miała instalacja ma wpływ na ubezpieczenie?

Niezależnie od rodzaju, mocy czy wydajności ubezpieczenie obejmuje całą instalację.

Czy wymagane są specjalne zabezpieczenia instalacji?

W przypadku instalacji stojącej niezależnie na gruncie niezbędne jest jej zabezpieczenie w postaci trwałego montażu.

Zalecany zakres ochrony ubezpieczenia

Polecany przez nas zakres ochrony, oparty jest na warunkach ubezpieczenia all risk, czyli ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami nagłymi których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ubezpieczyciel nie ponosi wtedy odpowiedzialności za szkody, które zostały wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Do najczęstszych szkód jakie zgłaszane są z ubezpieczenia należą:

 1. Ogień i inne zdarzenia losowe takie jak gradobicie, mróz, wybuch czy wichury
 2. Wyładowania atmosferyczne czyli pośrednie lub bezpośrednie skutki uderzenia pioruna
 3. Rozbicie paneli
 4. Kradzież instalacji lub jej części
 5. Rabunek
 6. Upadek drzew lub masztów
 7. Szkody nagłe, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć ale nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Takie ubezpieczenie w wariancie all risk daje dużo większą ochronę niż standardowe warunki od tzw ryzyk nazwanych.

Czy w ubezpieczeniu ma miejsce tzw. franszyza redukcyjna?

W ubezpieczeniu ERGO Hestia nie ma franszyzy redukcyjnej czyli tzw. udziału własnego. Wypłata odszkodowania odbywa się wg wartości odtworzeniowej ubezpieczonego mienia.

 

Po więcej szczegółów i zapytań dotyczących oferty zapraszamy do kontaktu.