Praktyczne informacje o ubezpieczeniach samochodu w leasingu

Finansowanie zakupu samochodu przy pomocy leasingu, stało się częstym i powszechnym sposobem na zakup pojazdu. Praktyczne informacje o ubezpieczeniach samochodu w leasingu, to krótki poradnik jak się poruszać po ubezpieczeniach  szczególnie w okresie wakacyjnym. Życie doświadcza również leasingobiorców w najmniej oczekiwanym momencie w najróżniejszy sposób. Dlatego tez, chcemy aby podniesienie świadomości klientów miało bezpośrednie przełożenie na ich komfort użytkowania samochodu poprzez doświadczenia praktyczne innych użytkowników.

Ubezpieczenia Auto Casco w krajach europejskich

Standardowa polisa ubezpieczenia samochodu w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. obligatoryjnie obejmuje szkody, które wydarzyły się na terenie Polski ale również i Europy w jej granicach geograficznych. Czy jednak jesteśmy zawsze i wszędzie zabezpieczeni? Czy wyjazd samochodem leasingowanym jest możliwy? Oczywiście! Ubezpieczenie działa na terenie granic geograficznych Europy, jednak z pewnymi ograniczeniami. Ubezpieczenie Auto-Casco wymaga dodatkowej opłaty składki aby w swoim zakresie działało identycznie  na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Zdarza się jednak również , że klienci wyjeżdżają przedmiotem leasingu np. motocyklem poza granice geograficzne Europy. W takiej sytuacji najczęściej ubezpieczyciele odmawiają ochrony ubezpieczeniowej.

Wybierz najlepszą ochronę Twojego autaNależy pamiętać o konieczności otrzymania zgody od leasingodawcy na wyjazd pojazdem poza granice kraju. Wprawdzie nie jest to zasada u wszystkich leasingodawców ale należy to mieć na uwadze planując wyjazdy zagraniczne.

Zawarcie ubezpieczenia poza ofertą leasingodawcy

Zawarcie ubezpieczenia poza przedstawioną oferta leasingodawcy jest możliwe i często zdarza się, że jest korzystniejsze. Leasingodawca najczęściej przedstawia 3-4 oferty różnych wiodących ubezpieczycieli które klient może zaakceptować. Co jednak w chwili gdy oferta jest droga a klient posiada np. pełne zniżki i dobrą ofertę u swojego ubezpieczyciela? Warunkiem zawarcia ubezpieczenia samochodu leasingowanego poza ofertą leasingodawcy jest wypełnienie wniosku o zgodę na tzw. ubezpieczenie zewnętrzne. Wniosek najczęściej wypisuje agent i przesyła do leasingodawcy w celu akceptacji. Należy tu jednak pamiętać, że leasing potrzebuje od 7-14 dni na wydanie takiej zgody, która często “okupiona” jest zgodnie z cennikiem usług leasingodawcy dodatkową opłatą od 150 do nawet 500 zł netto za wydanie takiej decyzji. Najważniejszym elementem jest jednak wystąpienie o taką zgodę, gdyż brak takiego wniosku i zawarcie ubezpieczenia samodzielnie, może poskutkować zawarciem przez leasing drugiej polisy i dojdzie do tzw. podwójnego ubezpieczenia pojazdu.

Praktyczne informacje o ubezpieczeniach samochodu w leasingu

Najczęściej leasingodawca wyraża zgodę na zawarcie ubezpieczenia zewnętrznego, pod warunkiem odpowiedniego zakresu ochrony. Polisa wystawiana przez agenta musi spełniać następujące wymogi:

 • polisa musi być w wariancie ASO czyli naprawy będą się odbywać w autoryzowanym serwisie danej marki,
 • zgoda wyklucza zawarcie ubezpieczenia z udziałami własnymi lub amortyzacją,
 • ubezpieczenie musi mieć zniesioną konsumpcję sumy ubezpieczenia,
 • w polisie musi być zapis, że właścicielem pojazdu jest leasingodawca,
 • składka musi zostać opłacona przez klienta jednorazowo,
 • dodatkowo w przypadku samochodu nowego, wymagana jest klauzula u

Leasingowany samochód musi mieć pełną ochronę ubezpieczeniową, tak aby w pełni chronić nie tylko interesy leasingobiorcy, ale przede wszystkim leasingodawcy. Ubezpieczenia pakietowe nie należą do najtańszych, więc niektóre firmy leasingowe oferują ubezpieczenia droższe niż oferty innych ubezpieczycieli. Zdarza się również sytuacja, gdzie leasing utrudnia zawarcie tańszej polisy u ubezpieczyciela klienta. Dlatego należy bardzo szczegółowo zapoznać się z zapisami w umowie leasingowej.

Należy również pamiętać, że w przypadku kontynuacji ubezpieczenia pojazdu w leasingu, należy dostarczyć nową polisę do leasingodawcy w zależności od warunków umowy leasingu od 14-30 dni przed jej zakończeniem wraz z potwierdzeniem opłaty składki.

Zasady zmian w polisach po zakończeniu umowy leasingu

Najważniejszym aspektem przy zmianach w umowie leasingu, jest poinformowanie swojego ubezpieczyciela o dokonanej zmianie w dniu kiedy nastąpiła zmiana. Niezależnie od tego czy nastąpiło zakończenie leasingu w terminie, przed czasem czy też nastąpiła cesja umowy leasingu. Ubezpieczyciel w każdym z tych przypadków musi dokonać odpowiednich zmian w polisie ubezpieczeniowej, co wynika z ogólnych warunków ubezpieczenia. Zmiany jakie najczęściej są wprowadzane wynikają z następujących operacji między leasingobiorcą a leasingodawcą:

 • wykup pojazdu z leasingu na firmę,
 • wykup pojazdu z leasingu na osobę prywatną,
 • cesja umowy leasingu,
 • leasing zwrotny,
 • zwrot pojazdu do leasingu.

 

W każdym z powyższych przypadków następuje zmiana właściciela / użytkownika pojazdu. Konsekwencją zgłoszenia ubezpieczycielowi zmian jest wykonanie następujących zmian w polisie:

 • wykup pojazdy z leasingu –
  • ma zastosowanie art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
  • nie jest wystawiona polisa OC Nabywcy
  • polisa OC nie odnowi się automatycznie
  • ubezpieczający może w każdej chwili wypowiedzieć polisę OC
  • po wystawieniu Aneksu w mocy pozostają wszystkie ryzyka
 • cesja leasingu –
  • nie ma zastosowania art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
  • obowiązują zapisy art. 28 ustawy o OC
  • umowę ubezpieczenia, mimo cesji leasingu, może wypowiedzieć z art. 28a jedynie Ubezpieczający
  • nie zmienia się Ubezpieczający w umowie ubezpieczenia
 • leasing zwrotny –
  • ma zastosowanie art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
  • nie jest wystawiona polisa OC Nabywcy
  • następuje zmiana Ubezpieczonego
  • dodany jest dotychczasowy klient jako użytkownik
  • po zarejestrowaniu zmiany w mocy pozostają wszystkie ryzyka
 • zwrot przedmiotu leasingu –
  • następuje wystawienie polisy OC nabywcy na leasingodawcę
  • nabywca pojazdu (leasing) ma możliwość złożenia wypowiedzenia w myśl art. 31 ust. 4
  • rozwiązane są ubezpieczenia dobrowolne
  • polisa nie odnowi się

Należy mieć na uwadze, że zmiana właściciela pojazdu nie następuje w dniu przerejestrowania pojazdu na wykupującego pojazd z leasingu ale w dniu wystawienia faktury wykupu. To bardzo często błąd z jakim się spotykamy a może mieć on poważne konsekwencje w przypadku szkody Auto Casco. Pamiętajmy, również, że polisa OC po wykupie pojazdu z leasingu nie odnowi się automatycznie i wymaga od nowego nabywcy samodzielnego zawarcia ubezpieczenia OC.

Jeśli procedura zawarcia ubezpieczenia jest zbyt zagmatwana a poszukują Państwo dobrej oferty zapraszamy do kontaktu z nami.