Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

„Prawie 800 tys. złotych za tydzień w szpitalu i transport do Polski. Po usłyszeniu tej kwoty prawie stanęło mi serce – mówi Andrzej Kumorowicz, zięć Stanisława Nowickiego, który na wakacjach w Meksyku dostał udaru mózgu. Rodzina nie ma co liczyć na tak dużą pomoc ubezpieczyciela, bowiem wykupiony standardowy pakiet nie pokrywa takich kosztów. Dlatego teraz najbliżsi pana Stanisława rozpaczliwie szukają pomocy.”
Materiał „Faktów” TVN-u

Bez względu na rodzaj planowanych podczas wypoczynku aktywności warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne – radzi Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Jazda na nartach,desce snowboardowej,spacery po górach to ryzyko wypadku. Polisa jest równie ważna jak ubiór czy sprzęt. PIU podkreśla; ostrożna jazda nie gwarantuje bezpieczeństwa i nie eliminuje ryzyka kolizji z innymi narciarzami. Przekonuje,że bez względu na to czy turysta „szusuje” po polskich czy zagranicznych trasach, a może spaceruje po górach, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NNW jest mu niezbędne.

EKUZ- Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych, bezpłatnie wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza Polską, należy pamiętać by mieć ją ze sobą.

EKUZ jest honorowana tylko na terenie krajów UE/EFTA, a zakres ochrony jest ograniczony. EKUZ gwarantuje zwrot kosztów leczenia objętych ubezpieczeniem w systemie publicznym danego kraju. W niektórych państwach obowiązują dopłaty do wykonanych świadczeń, na przykład pobyt w szpitalu,
wizyta u lekarza muszą być częściowo pokryte przez chorego. Koszty ratownictwa i transport medyczny do kraju zamieszkania pacjenta, zazwyczaj NIE SĄ objęte systemem publicznym, ich koszt może przekroczyć nawet kilka tysięcy złotych. W razie braku wykupionej polisy, za te usługi będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Korzystaj z dodatkowej ochrony indywidualnej. Przy wyjeździe zorganizowanym ubezpieczenie wykupuje touroperator. 

Obowiązkiem organizatora jest ubezpieczenie turystów od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Dlatego jeszcze przed wyjazdem zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), oferowanego przez biuro podróży. Rozważ czy proponowane sumy ubezpieczenia są wystarczające. Jeżeli ubezpieczenie jest niewystarczające zaopatrz się w ubezpieczenie indywidualne lub poproś o szerszy pakiet ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szkolne, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków działa podczas ferii i wakacji, zazwyczaj tylko na terenie Polski. Sprawdź przed wyjazdem Twojego dziecka jaką sumę i jaki zakres oferuje szkolne NNW.

Media informują o włączeniu do oferty ubezpieczeń turystycznych, towarzystw ubezpieczeniowych między innymi: Allianz, InterRisk, Generali, Axy czy Warty tak zwanej „klauzuli alkoholowej”. Jest to odpowiedzialność za szkody w zakresie kosztów leczenia, NNW i assistance, nawet jeśli ubezpieczony w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Niektóre TU odpowiadają za takie szkody dopiero po opłaceniu dodatkowej składki, niektóre zapewniają odszkodowanie, o ile poziom alkoholu we krwi nie przekracza określonej ilości promili.

Przypominamy,że ERGO HESTIA ponosi odpowiedzialność za tego typu szkody. Nie wymagamy dodatkowej opłaty składki i nie ograniczamy odpowiedzialności względem poziomu alkoholu we krwi ubezpieczonego.

W ERGO PODRÓŻ wyłączenie odpowiedzialności dotyczy tylko ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli szkód wyrządzonych osobom trzecim ( wynika to bezpośrednio z definicji szkody w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Analogiczne wyłączenie mają inne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kup ubezpieczenie, wyślij nam mailem wszystkie niezbędne dane, wykonamy bezpłatnie ofertę a jeśli ją zaakceptujesz gotową polisę wyślemy na Twój adres mailowy, z którego będziesz mógł ją wydrukować w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Pamiętaj aby wysyłając maila przesłać nam niezbędne dane: 

  • imię, nazwisko, adres oraz pesel uczestników wyjazdu
  • rodzaj wyjazdu (wyjazd wypoczynkowy, na narty itp.)
  • miejsce docelowe wyjazdu
  • dokładny czas wyjazdu od dnia – do dnia
  • w przypadku osób przewlekle chorych prosimy o zaznaczenie tego faktu 

 Zobacz film dlaczego nie warto wybierać się za granicę bez ważnej polisy.

„Mondial Assistance przygotowało zestawienie pięciu najdroższych medycznych interwencji z minionego roku. Pierwsze miejsce na liście zajmuje pomoc assistance dla mężczyzny, u którego w 

 

trakcie wakacji wymagana była interwencja chirurgiczna w związku z tętniakiem mózgu. W 

zestawieniu znalazły się również Stany 

Zjednoczone, Kenia oraz Peru.

Pięć najdroższych kosztów związanych z kosztami leczenia wg Mondial Assistance

 Nieprzewidziane sytuacje, takie jak nagłe zachorowanie lub wypadek na drugim końcu świata i realizowany często w następstwie tych zdarzeń transport medyczny do kraju to za każdym razem bardzo znaczący koszt. Transport medyczny ze Stanów Zjednoczonych, Azji lub Afryki do Polski za pomocą air-ambulansu to mniej więcej 250 tys. zł – dodaje Piotr Ruszowski.

Ubezpieczyciele traktują kraje pozaeuropejskie jako strefę z wyższą składką (200-400 zł na osobę za 2 tygodniowy wyjazd). W przypadku wyjazdów do krajów Starego Kontynentu limit kosztów leczenia i assistance nie powinien być niższy niż 80 tys. zł, przy wakacjach na innych kontynentach potrzeba minimum 300-400 tys. zł sumy ubezpieczenia. Osoby starsze, chorujące przewlekle czy wybierające się do Stanów Zjednoczonych lub Kanady – niezależnie od wieku, stanu zdrowia, planowanych aktywności – potrzebują największych możliwych limitów dla kosztów leczenia i assistance.

Najdroższa pomoc udzielona polskim turystom za granicą w 2017 roku (dane w zł)*:
1. Majorka: Tętniak mózgu – 680 473  
2. USA: Sepsa. Zatrzymanie krążenia w przebiegu niewydolności wielonarządowej. Zgon – 316 912 
3. Kenia: Guz mózgu – 310 623  
4. Peru: Zawał – 258 326  
5. USA: Udar mózgu – 229 590. „

***

*Dane Mondial Assistance
(AM, źródło: Mondial Assistance)