Najlepsze ubezpieczenie od poważnych zachorowań Best Doctors

Organizacja i leczenie za granicą poważnych zachorowań Gwarantujemy: dostęp do światowej klasy specjalistów, leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach, ochronę uwzględniającą koszty podróży oraz pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą, organizację i pokrycie kosztów świadczeń lub leczenia (wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Kto może przystąpić do ubezpieczenia? Każda pełnoletnia osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie RP. Ochroną mogą zos...
More