Brak badań technicznych pojazdu a ubezpieczenie OC i AC

Badanie techniczne pojazdu a może Brak badań technicznych pojazdu a ubezpieczenie OC i AC ?

 

Każdy posiadacz samochodu, motoru, skutera pamięta o tym aby pojazd był sprawny technicznie. Jest to ważne nie tylko dla bezpieczeństwa samego posiadacza pojazdu czy innych uczestników ruchu ale także dla bezpiecznego poruszania się po drogach. Nikt  z Nas nie chce aby pojazd w trackie jazdy odmówił nam posłuszeństwa. 

Regularne okresowe badania techniczne są obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu.

Obowiązek regularnych badań technicznych wyniki wprost z kodeksu drogowego :

Kodeks drogowy Art. 81.

 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

(…)

 1. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie (poza pojazdami fabrycznie nowymi)

Okresowe badania techniczne obejmują:

 • Identyfikację pojazd,
 • Sprawdzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu,
 • Sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych podzespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowisk.

 

Za brak aktualnych badań technicznych podczas kontroli drogowej przez funkcjonariuszy  policyjnej grozi nam mandat od 20 do 500 zł (zgodnie z taryfikatorem), jak również policja ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu i wystawić pozwolenie czasowe na poruszanie się po drogach na okres 7 dni.

 

Ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej które jest obowiązkowe dla posiadacza pojazdu mechanicznego.

Obowiązkowość ubezpieczenia OC wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

Art. 4.

Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (…)”,

Do wykupienia ubezpieczenia OC zobowiązany jest każdy właściciel pojazdu mechanicznego, w razie wypadku odszkodowanie trafia do osób poszkodowanych.

Ubezpieczenie chroni ubezpieczającego – wypłata odszkodowania w wyniku wypadku dla osób poszkodowanych,

Ubezpieczenie chroni osoby poszkodowane – wypłata odszkodowania w wyniku wypadku dla poszkodowanych osób za utratę mienia (zniszczenia samochodu) jak i doznanego uszczerbku na zdrowia,

Podstawowe zasady ubezpieczenia OC:

 • Pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego samochodu osoby poszkodowanej,
 • Leczenie oraz rehabilitacja osób ucierpiałych w wyniku wypadku łącznie z osobami znajdującymi się w pojeździe sprawcy wypadku,
 • Rekompensata innych strat powstałych w wyniku wypadku.

 

Za brak aktualnej polisy OC posiadaczowi pojazdu grozi grzywna oraz odholowanie samochodu.

 

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma zatem obowiązek regularnych badań technicznych oraz wykupu ubezpieczenia OC.

 

Ubezpieczenie AC.

Ubezpieczenie AC (autocasco) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Zapewnia odszkodowanie właścicielowi samochodu m.in. :

 • w przypadku jego kradzieży,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia przez żywioły,
 • uszkodzenie w wyniku stłuczki z winy kierowcy ubezpieczonego auta.

 

Należy pamiętać iż wypadek samochodowy może zdarzyć się każdemu z nas, wystarczy chwila nieuwagi.

W wyniku wypadku a braku aktualnych badań technicznych przy posiadanym   ubezpieczeniu OC, AC może mieć następujące skutki:

 • Brak badań technicznych, posiadamy polisę OC – wypadek drogowy z naszej winy.

Brak aktualnych badań technicznych przy posiadanej polisie OC nie wiąże się z brakiem wypłaty odszkodowana za ewentualne koszty naprawy samochodu oraz leczenie osób poszkodowanych,

 • Brak badań technicznych, posiadamy polisę OC – wypadek drogowy nie z naszej winy.

Brak aktualnych badań technicznych przy posiadanej polisie OC będzie mieć znaczenie podczas wypłaty odszkodowania. W takim przypadku odszkodowanie może zostać pomniejszone ponieważ można uznać że stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstałą szkodę. Nie jesteśmy w stanie udowodnić iż pojazd w chwili wypadku był w pełni sprawny ponieważ nie posiadamy aktualnych badań które to stwierdzają.

 • Brak badań technicznych, posiadamy polisę AC – wypadek drogowy.
Brak aktualnych badań technicznych przy posiadanej polisie AC może się wiązać z brakiem wypłaty odszkodowania a ewentualne koszty naprawy pojazdu musimy ponieść sami.