Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu

Kochasz swoich najbliższych ? Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu

Czy wiesz że okresowe przeglądy stanu technicznego instalacji grzewczych oraz regularne czyszczenie przewodów kominowych w Twoim domu może uratować Twoim najbliższym zdrowie a nawet życie ? Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i zagwarantuj sobie właściwą ochronę ubezpieczeniową. Pamiętaj, że regularne przeglądy zgodnie z przepisami prawa budowlanego są warunkiem wypłaty odszkodowania zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Okresowe kontrole techniczne instalacji grzewczych TWÓJ obowiązek również wynikający z prawa budowlanego.

Okresowe kontrole stanu technicznego:

  • okresowa kontrola instalacji gazowych – 1 raz w roku,

  • okresowa kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) – 1 raz w roku

  • okresowa kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej – 1 raz na 5 lat,

  • Okresowa kontrola kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW – 1 raz na 2 lata,

  • Okresowa kontrola kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem – 1 raz na 4 lata.

Okresowe kontrole nie leży wykonywać samemu!!! Zleć je wykwalifikowanym fachowcom.

 

Ważne zawsze zleć je profesjonalistom, oni posiadają wszystkie potrzebne uprawnienia oraz kwalifikacje do pełnej ekspertyzy, dozoru, weryfikacji eksploatacji całej instalacji.

 

Okresowe czyszczenie przewodów kominowych:

  • od kotłów opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem) – 1 raz na 3 miesiące,

  • od kotłów opalanych paliwem płynnym i gazowym – 1 raz na 6 miesięcy.

Nie czyszczenie przewodów kominowych może doprowadzić do zatruci tleniem węgla potocznie nazywanym czadem ale również i zapaleniem się sadzy w przewodach kominowych.

W sezonie grzewczym 2015/2016 prawie 100 osób poniosło śmierć w wyniku zaczadzenia.

 

Największa liczba wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca, czyli w okresie grzewczym.

Pamiętaj aby zadbać o swoich najbliższych przed kolejnym sezonem grzewczym.